Obchodní podmínky - GaleriePro.ART

Přejít na obsah

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KUPUJÍCÍ

Níže uvedené obchodní podmínky se shodují s podmínkami jiných, podobně zaměřených on-line galerií.


Všechny prodeje jsou konečné / Zásady vrácení peněz


REKLAMAČNÍ ŘÁD

Všechny prodeje jsou konečné!!! Jelikož se zde ne jedná o spotřební zboží, ale o originální umělecká díla, v naší galerii dostatečně zobrazená, přijímáme pouze reklamace za účelem vrácení peněz nebo výměny za položky poškozené při přepravě.

Nárok na vrácení peněz nebo výměnu máte v případě, pokud do 7 dnů od vámi obdržené zásilky zašlete e-mail s informací o poškozené zásilce na adresu vystavy@galeriepro.art. Vhodné je zároveň zdokumentovat poškození a zaslat fotografie na e-mail uvedený výše. Poté, co jste nás na poškození takto upozornili, zašlete poškozené zboží zpět na naši adresu. Po obdržení vámi zaslané poškozené zásilky zpět na naši adresu, zašleme (v případech, že je možné, například fotografie), vyměněný předmět za stejný, Pokud toto možné není, bude vám nejprve nabídnut předmět podobný. Nedojde-li k oboustranné shodě, bude vám vrácena plná kupní cena zpět.
Znovu zde podotýkáme:
pro kladné vyřízení vrácení poškozené zásilky je nutné nás o poškození co nejdříve informovat a poškození zdokumentovat. Jen tak může dojít k vyřešení této nepříjemnosti k oboustranné spokojenosti.

VRÁCENÍ PENĚZ (POKUD JE TO NUTNÉ)
Jakmile bude vaše vrácené zboží přijato a zkontrolováno, zašleme vám e-mail s oznámením, že jsme obdrželi vaši vrácenou položku. Budeme vás také informovat o schválení nebo zamítnutí vaší refundace. V případě schválení dojde k výměně nebo vrácení peněz původním způsobem platby.

VÝMĚNY (POKUD JE TO MOŽNÉ)
Položky vyměňujeme pouze v případě, že dojde k jejich poškození při dopravě. Viz výše.


DOPRAVA

K přepravě dopravními společnostmi jsou přijímány pouze ty zásilky, které odpovídají váhou a rozměry podmínkám jednotlivých dopravců. Nadměrné položky nejsou většinou společnostmi přijímány. Pokud ano, bude cena poštovného stanovena dle aktuálního ceníku tohoto dopravce. Ve většině případů si však musí kupující dopravou nadměrné zásilky zajistit sám.


POZNÁMKA K REKLAMAČNÍMU ŘÁDU

Zásadním záměrem naší galerie je především spokojenost na straně zákazníka. Ovšem k té patří spkojenost naše. Věříme tedy v oboustrannou spokojenost a že v případě řešení případného problému dojde k jeho rychlému vyřešení.


OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYSTAVUJÍCÍ

Svá díla zde může vystavovat každý, jehož práce nese též jeho jméno. Jednotlivec či skupina. Uměleckému směru se meze nekladou, místo je pro výtvarné umění, užité umění, ale i hudbu. Hlavním kritériem je oboustranná shoda.
Chod galerie a příprava výstavy je časově a tedy i finančně náročná záležitost. Proto zde preferujeme díla, jenž jsou zároveň k prodeji. Prodej zajišťuje galerie, formou klasického e-shopu. Vystavující se tím zavazuje, že nabízená díla má k dispozici a je připraven zakoupené dílo obratem odeslat zákazníkovi.

Postup při dopravě kurýrní službou:
Zákazník zakoupí produkt. Galerie o tomto informuje vystavujícího a ujistí se, zda je tento připraven produkt odeslat. Galerie zákazníkovi vystaví fakturu. Po připsání částky na účet galerie, obdrží vystavující potřebné informace pro odeslání zásilky. Po odeslání zásilky je vystavující povinen o tomto informovat galerii spolu s číslem zásilky pro možnost jejího sledování. Po obdržení zásilky má zákazník ještě sedm dní na případnou reklamaci, jenž se vztahuje pouze na poškození zásilky při přepravě. Pokud k tomuto nedojde, pokládá se obchod za dokončený a galerie převede konkrétní částku na účet vystavovatele. Z prodejní částky zůstává galerii 10%.

Prodej s osobním odběrem a platbou předem:
Pokud při zakoupení díla zákazník zvolí osobní odběr s platbou převodem, platí vše výše uvedené s tím rozdílem, že galerie předá informace o zákazníkovi vystavovateli. Tito se sami dohodnou o času a způsobu převzetí díla. Vystavovatel následně informuje galerii a pokud převzetí proběhlo náležitě, galerie převede částku na účet vystavovatele. Z prodejní částky zůstává galerii 10%.

Prodej s osobním odběrem a platbou při převzetí
Pokud kupující při nákupu díla zvolí variantu osobního převzetí a platbu při předání, zašle galerie vystavujícímu potřebné informace o této události. Následně obchod probíhá výhradně mezi zákazníkem a vystavujícím. Po uskutečnění obchodu vystavující informuje galerii a následně převede na účet galerie 10% z prodejní částky. Dojde-li při uskutečnění tohoto konkrétního prodeje i k prodeji jiného díla, jenž je součástí výstavy, vystavující o tomto informuje galerii a z prodané částky taktéž pošle 10% na účet galerie.

Pokud dojde k prodeji díla, jenž je součástí výstavy, jinou formou než prostřednictvím galerie, je vystavující povinen toto neprodleně galerii sdělit. Galerie následně aktualizuje informace o produktu, aby zabránila případnému prodeji díla, jenž již není k dispozici. V tomto případě samozřejmě není vystavující vůči galerii ničím jiným povinen.

Po ukončení výstavy bude v zjednodušené formě převedena do archivu výstav. Zde zůstává profil vystavujícího a díly, jenž byla součástí výstavy. Z archivu výstav již není možné díla prodávat, dojde.li však k zájmu o některé děl, galerie může ověřit jeho dostupnost a případně obchod zprostředkovat.
GaleriePro.ART 2023
Návrat na obsah